Đơn Dịch Chuyển Cây Xanh

5/5 - (1 bình chọn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ

Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………….. Fax: ……………………………………………………

Xin được chặt hạ dịch chuyển cây …………………… tại đường ……………………, xã (phường): ………………………..…, huyện (thành phố, thị xã): ……………………………

Loại cây: ……………………………., chiều cao (m): …………….. đường kính (m): ………

Mô tả hiện trạng cây xanh: …………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế ………………………………………………………

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan.

……., ngày … tháng … năm ……..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

– Ảnh chụp hiện trạng;

– Sơ đồ vị trí cây (nếu có).

Mời quý khách tham khảo thêm: Dịch vụ di dời cây xanh

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *