Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND tỉnh Bình Dương

5 / 5 ( 1 bình chọn ) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2016/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 05 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU […]

Continue reading »

Phân Biệt Bản Vẽ Xin Giấy Phép Xây Dựng Và Bản Vẽ Thiết Kế Xây Dựng

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Phân biệt bản vẽ xin phép xây dựng và bản vẽ thiết kế nhà. Nhiều người khi có dự định xây dựng ngôi nhà đều thắc mắc bản vẽ thiết kế nhà là gì? Bản vẽ xin giấy phép xây dựng là gì? Có gì giống và khác nhau giữa hai bản […]

Continue reading »

Thông Tư 15/2016/TT-BXD- Hướng dẫn về cấp Giấy Phép Xây Dựng

5 / 5 ( 1 bình chọn ) BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ Nghị định […]

Continue reading »