Thiết kế Nhà thờ Giáo xứ Tân Thông- H. Củ Chi, TP. HCM

Thiết kế Nhà thờ Thiên chúa giáo chính là một khái niệm chỉ về giáo hội công giáo Roma được gọi tắt là công giáo. Cụm từ “Thiên Chúa giáo” dùng để chỉ tất cả các đạo giáo thờ “thiên chúa” thần linh tối cao ngự trị trên bầu trời và mỗi một tôn giáo có một cách gọi riêng […]

Continue reading »