Thủ Tục Hoàn Công Nhà Tại Thủ Dầu Một

5 / 5 ( 1 bình chọn ) Sau khi xây dựng Ngôi nhà xong nhằm nâng cao giá trị của ngôi nhà. Các hộ gia đình cần phải làm hoàn công sở hữu công trình nhà. Đặc biệt là nhu cầu chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng nhưng chưa thể thực hiện được thủ tục hoàn công. […]

Continue reading »

Đơn Dịch Chuyển Cây Xanh

5 / 5 ( 1 bình chọn ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………………………………………… Xin […]

Continue reading »
1 3 4 5 6 7