Thủ tục Hoàn Công Nhà Tại Thuận An

Sau khi xây dựng Ngôi nhà xong nhằm nâng cao giá trị của ngôi nhà. Các hộ gia đình cần phải làm hoàn công sở hữu công trình nhà. Đặc biệt là nhu cầu chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng nhưng chưa thể thực hiện được thủ tục hoàn công. Dichvucongbinhduong chúng tôi là đơn vị chuyên Tư […]

Continue reading »

Thủ Tục Hoàn Công Nhà Tại Thủ Dầu Một

Sau khi xây dựng Ngôi nhà xong nhằm nâng cao giá trị của ngôi nhà. Các hộ gia đình cần phải làm hoàn công sở hữu công trình nhà. Đặc biệt là nhu cầu chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng nhưng chưa thể thực hiện được thủ tục hoàn công. Dichvucongbinhduong chúng tôi là đơn vị chuyên Tư […]

Continue reading »

Đơn Dịch Chuyển Cây Xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………………………………………… Xin được chặt hạ dịch chuyển cây …………………… tại […]

Continue reading »
1 3 4 5 6 7