Công trình tín ngưỡng, tôn giáo có cần phải xin phép xây dựng không?

5 / 5 ( 1 bình chọn ) 1. Công trình tín ngưỡng, tôn giáo là gì? Tín ngưỡng và tôn giáo theo quy định tại Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 như sau: – “Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền […]

Continue reading »