Bảng giá hoàn công công trình dân dụng tư nhân

Thành phần hồ sơ Hoàn Công nhà Bản vẽ xin phép xây dựng (bản chính). Thông báo khởi công (theo mẫu). Bản vẽ hiện trạng. Bản vẽ hoàn công. Giấy phép xây dựng + bản vẽ xin phép xây dựng. Biên Bản kiểm tra công trình. Giấy chứng nhận QSDĐ(bản sao y). Đối tác nói về dịch vụ hoàn công […]

Continue reading »