Quy định về hồ sơ hoàn công nhà mới nhất năm 2021

Thủ tục hoàn công được xem là bước hợp thức hóa tài sản mới hoàn thiện trên đất và quyền sở hữu sử dụng đất. Mặc dù nhìn chung thủ tục hoàn công không quá phức tạp tuy nhiên không ai cũng nắm rõ về quy định hoàn công. Dưới đây, Kim Trọng Phát sẽ nêu lên một số quy […]

Continue reading »