Công trình tín ngưỡng, tôn giáo có cần phải xin phép xây dựng không?

1. Công trình tín ngưỡng, tôn giáo là gì? Tín ngưỡng và tôn giáo theo quy định tại Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 như sau: – “Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về […]

Continue reading »