Đất Sổ Chung Có Hoàn Công Được Không?

Đất Đồng Sở Hữu Là Gì? Nếu bạn và người khác cùng mua 1 miếng đất, vì lý do chưa đủ điều kiện tách thửa nên buộc phải đồng sở hữu, đồng sở hữu là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên từ 2 người đồng sở hữu quyền sử dụng đất trở lên. Đất Đồng Sở Hữu […]

Continue reading »