Nhà thầu xây dựng

Nhà thầu là gì? dịch vụ công giải thích đôi điều về nhà thầu xây dựng Nhà thầu là gì? Nhà thầu (hay nhà thầu xây dựng) là tổ chức/đơn vị có đầy đủ năng lực để xây dựng công trình cho các chủ đầu tư. Họ sẽ ký hợp đồng với chủ đầu tư và thầu toàn bộ các […]

Continue reading »