Nhà chưa hoàn công có làm hộ khẩu được không và thủ tục hoàn công nhà?

Hiện nay, có rất nhiều người mua phải nhà chưa hoàn công hoặc gặp một số vấn đề nên không thể hoàn công nhà. Khi gặp vấn đề này, người chủ sở hữu sẽ gặp một vài rắc rối khi chuyển nhượng hoặc giải tỏa đền bù. Và một số người cũng thường thắc mắc liệu nhà chưa hoàn công […]

Continue reading »